Rosa V.
Philadelphia, United States
His Children
Ja'Vion Carmelo-